Lokaty i kredyty, czyli na co zwracać uwagę

Pożyczanie i zarabianie

Banki konkurują ze sobą i walczą o każdego klienta. Dlatego też nie dziwi fakt, że ich oferta jest bardzo bogata, nawet w obrąbie jednego produktu bankowego. Jednymi z tych produktów są lokaty bankowe i kredyty. Na pierwszych z nich klient może zarobić, zaś za drugie musi bankowi zapłacić, ale w zamian ma możliwość sfinansowania swoich potrzeb w danej chwili, bez konieczności długiego oszczędzania, aby uzbierać potrzebną sumę. W każdym z nich kluczowe znaczenie ma oprocentowanie. W przypadku kredytów jest ono większe niż w przypadku lokat, ponieważ dzięki temu zarówno bank, jak i klienci zakładający lokaty mogą zarabiać.

Dostać kredyt = spełniać odpowiednie warunki

Bank musi mieć pewność, że ta osoba lub firma, która zaciąga kredyt, będzie w pełni wypłacalna, dlatego też sprawdza dokładnie jej zdolność kredytową, na którą składa się wiele elementów. Jednym z nich jest z pewnością stałe źródło dochodu zapewniające terminową spłatę zobowiązań. Ważne są także inne zabezpieczenia, chociażby w postaci podżyrowania kredytu przez inna osobę, czy też poprzez zastaw. Jako zastaw może być na przykład użyte dobro, które ma zostać zakupione za środki z kredytu, co ma na przykład miejsce w przypadku kredytów hipotecznych, gdzie w zastaw oddaje się dom, czy mieszkanie, które zamierza się wybudować czy kupić. W przypadku kredytu inwestycyjnego dla firm, forma takiego zastawu może być na przykład zakupiona z kredytu maszyna. Jeszcze inną forma zastawu mogą być depozyty, takie jak lokaty bankowe, albo ubezpieczenie kredytu. Mówiąc o zdolności kredytowej nie sposób nie wspomnieć również o przeszłości kredytowej. Chodzi o spłatę wcześniejszych zobowiązań. Logiczne jest bowiem, że bardziej pewnym kredytobiorca będzie ktoś, kto swoje wcześniejsze zobowiązania spłacał terminowo. Dlatego ubiegając się o kredyt warto o tym pamiętać i spłacić nawet najdrobniejsze należności.

Lokaty – duży wybór, wiele możliwości

Czymś w rodzaju przeciwieństwa kredytów bankowych, są lokaty bankowe. Polegają one na tym, że umieszczając pieniądze na lokacie pożyczamy je de facto bankowi, aby odnieść zysk. Oczywiście musi to być opłacalne również dla banku, dlatego pieniądze z lokat wykorzystuje on do udzielania kredytów, z których odsetki to właśnie ten zysk. Rodzaje lokat oferowanych przez banki są bardzo różne i każdy bez problemu powinien móc znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Jednymi z najbardziej popularnych wśród klientów banków są chyba lokaty bankowe terminowe. Ten typ lokat jak nazwa wskazuje jest zawierany na określony czas. Warto wspomnieć, że wybranie środków przed upływem tego czasu wiąże się z utrata większości odsetek. Dlatego też osoby, którym zależy na stałej dostępności środków w dowolnej chwili powinny zdecydować się na rozwiązanie, jakim są lokaty bankowe dynamiczne. W przypadku takich lokat środki można wybrać w dowolnym momencie bez groźby utraty tego, co już zostało wypracowane.

Do wyboru są jeszcze takie opcje, jak lokaty odnawialne i nieodnawialne oraz o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Opcje te mogą oczywiście występować łącznie w różnych konfiguracjach. Lokaty odnawialne jak nazwa wskazuje są odnawiane po zakończeniu trwania lokaty są automatycznie wznawiane, zaś nieodnawialne ulegają zakończeniu i środki są wypłacane. Z kolei jeżeli chodzi o lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu, to mają one związek z stopami procentowymi ustalanymi przez NBP. W przypadku oprocentowania stałego, nie jest ono zależne od zmian stóp procentowych, a w przypadku stóp zmiennych przeciwnie. To, czy lokaty bankowe ze zmiennym oprocentowaniem mogą być opłacalne zależy od tego, czy stopy procentowe pójdą w górę, czy w dół. Trzeba więc dobrze przeanalizować sytuacje i liczyć na odrobinę szczęścia.