Lokaty bankowe.

Lokaty

Czym są lokaty bankowe i co nam dają.

Lokaty bankowe są obecnie bardzo popularne. Dzięki nim można oszczędzać pieniądze. Na czym polegają tak naprawdę lokaty bankowe? Po wpłaceniu na taką lokatę pieniędzy, lokata jest oprocentowana na konkretny procent. Takie oprocentowanie jest realnym zyskiem z lokaty. Im wyższe jest oprocentowanie tym zysk na takiej lokacie będzie wyższy. W większości banków konsekwencją zerwania depozytu przed terminem jego wykupu jest utrata części lub całości wypracowanych odsetek. Obecnie banki starają się tak dopasować oferty, aby pozyskać jak największa liczbę klientów. Rywalizują między sobą o potencjalnego klienta przygotowując jak najlepsze oferty, aby sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagającej grupy docelowej. Lokaty dają szansę na oszczędzanie. Jest to w pewnym rodzaju pożyczka, jaką daje klient bankowi. Pieniądze jakie przekazane są do banku pozwalają bankowi zachować płynność finansową i jednocześnie bank ma pieniądze na udzielanie kredytów i pożyczek, a my mamy ochronę naszych pieniędzy i do tego możemy powiększyć nasz kapitał. Pieniądze, które leżą na koncie w banku nie zarabiają i leżą tam bezczynnie to skoro można na nich zarobić to warto wpłacić je na lokatę. Sprawdźmy oferty lokat bankowych jakie warto wybrać.

Lokaty oferowane przez Nest Bank i Idea Bank.

Nest Lokata jest lokatą w Nest Banku z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 1,3% w skali roku. Oprocentowanie na lokacie ma charakter progresywny. Rośnie z miesiąca na miesiąc. Zakres kwot na lokacie to przedział od 1 000 złotych do maksymalnie 2 mln złotych. Jest to depozyt jaki możemy założyć na okres jednego lub dwóch miesięcy. Odsetki są kapitalizowane rocznie, a zrywając lokatę przed czasem bank daje nam gwarancję na zachowanie części wypracowanych odsetek. Lokata jest nieodnawialna i można ją założyć w oddziale, przez telefon, lub przez Internet. Lokata STABILNA w Idea Banku jest lokatą krótkoterminową jaka można założyć na okres jednego miesiąca. Oprocentowana jest na 1,3% w skali roku i zakres kwot jakie można na nią wpłacić to przedział od 1 złotego do 1 mln złotych. Jest to depozyt jaki możemy założyć bez otwierania konta bankowego i bez dobierania innych produktów bankowych.

Zobacz także:  Wady i zalety lokat bankowych

Lokaty oferowane przez Lion’s Bank.

Lokata MIRACLE jest lokatą proponowaną przez Lion’s Bank z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 1,3% w skali roku. Depozyt założymy dysponując kwotą od 10 000 złotych na okres jednego miesiąca. Nie ma konieczności zakładania w banku konta, aby móc skorzystać z tej oferty. Lokata FORTUNE również jest lokatą oferowaną przez Lion’s Bank. Oprocentowanie nominalne lokaty wynosi 2,3% w skali roku. Oprocentowanie w wysokości 2,30% obowiązuje tych klientów, którzy przez cały okres trwania lokaty zobowiązują się utrzymywać na Koncie w Lion’s Banku co najmniej 10% kwoty jaką wpłacili na lokatę. Gdy spełnią to wymaganie oprocentowanie na lokacie będzie w wysokości około 2,09% w skali roku. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony wówczas oprocentowanie depozytu wyniesie 0,5% w skali roku. Na lokatę można wpłacić środki pieniężne od 100 000 złotych do 1 mln złotych. Lokata FORTUNE również jest ofertą Lion’s Banku z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 1,82% w skali roku. Lokatę można założyć na 7, 10 lub 14 dni. Zakres kwot na lokacie wynosi od 100 000 złotych do maksymalnie 1 mln złotych. Jednym z warunków jest założenie w banku konta osobistego. Wszystkie lokaty jakie zostały tutaj omówione są objęte gwarancją wkładu jaką daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.