Lokaty bankowe, czyli co warto wiedzieć?

Lokaty

Jednym z najpopularniejszych sposobów inwestowania są lokaty bankowe. Jest to sposób inwestowania, który charakteryzuje się z jednej strony umiarkowanymi zyskami, ale z drugiej strony ma bardzo dużą zaletę w postaci tego, że jest to sposób inwestowania charakteryzujący się dużym bezpieczeństwem i możliwością osiągania niemal pewnych zysków. Istnieją różne rodzaje lokat bankowych, wśród których można wymienić: lokaty bankowe terminowe, lokaty dynamiczne, czy też lokaty strukturyzowane, które nazywa się także lokatami podwójnymi, czy też dwulokatami.

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe, to chyba najpopularniejszy typ lokat. Jak sama nazwa wskazuje, lokaty takie charakteryzują się tym, że są one zakładane na określony czas, po którym następuje zwrot środków wraz z odsetkami. Można je podzielić jeszcze na lokaty odnawialne i nieodnawialne. Te pierwsze zostają automatycznie wznawianie po upływie terminu, zaś drugie ulegają wtedy rozwiązaniu i w celu dalszego inwestowania w ten sposób, trzeba założyć nową lokatę. Lokata terminowa może trwać miesiąc, dwa, pół roku, czy rok. Czas trwania może być naprawdę różny. Generalnie jest tak, że w przypadku tego typu lokat wcześniejsze pobranie środków przed terminem wiąże się z utratą większości odsetek. Lokaty bankowe terminowe są więc rozwiązaniem głównie dla tych, którzy mają wolne środki i są pewni, że nie będą ich w najbliższym czasie potrzebować, a chcą je po prostu zainwestować w sposób, który da im gwarancje pewnego zysku i małego ryzyka.

Lokaty dynamiczne

Dla osób, które chcą pomnażać swoje środki, a jednocześnie zależny im na tym, aby mieć dostęp do nich w każdej chwili i to bez utraty wypracowanych odsetek, lepszym rozwiązaniem będą lokaty bankowe dynamiczne lub też konta oszczędnościowe. W takim przypadku środki pracują na lokacie, czy na koncie, zwiększając zysk, ale w każdej chwili można je wybrać zachowując odsetki. Trzeba jednak zaznaczyć, że zwykle lokaty dynamiczne  są niżej oprocentowane niż lokaty terminowe. Jest zresztą zrozumiałe, że banki będą bardziej promować te osoby, które środki powierzą im na dłuższy okres i będzie pewne, że nie zostaną one wybrane przed zakończeniem terminu lokaty.

Zobacz także:  Konto oszczędnościowe na moment lokata bankowa na poważnie

Lokaty strukturyzowane

W ofercie banków można też znaleźć coś dla tych osób, którym zależy na nieco większym zysku. To dla nich właśnie przeznaczone są lokaty bankowe strukturyzowane. Założeniem w przypadku tych lokat jest to, że wpłacone środki są dzielone na dwie części. Pierwsza z nich jest inwestowana tak jak w innym lokatach i charakteryzuje się pewnym i bezpiecznym zyskiem. Druga zaś jest inwestowana w sposób bardziej agresywny, co sprawia, ze jest to bardziej  ryzykowne, ale za to można odnieść większe zyski niż na tradycyjnej lokacie.

Oprocentowanie lokat

Wspominając o lokatach nie sposób nie wspomnieć również o ich oprocentowaniu, ponieważ to ono  określa jakie zyski będą otrzymywane z lokaty. Oprocentowanie zależy głównie od stóp procentowych, jakie ustala Bank Centralny, czyli NBP. Im wyższe stopy, tym wyższe zyski. Część zysków z lokaty to również marża dla banku, którą w niektórych przypadkach można negocjować. Pod względem z mian w oprocentowaniu są do wyboru dwa warianty lokat, a mianowicie lokaty bankowe o oprocentowaniu stałym i zmiennym. W przypadku oprocentowania stałego przez cały czas trwania lokaty obowiązuje oprocentowanie w takiej wysokości, jak w dniu jej zawierania, W przypadku oprocentowania zmiennego, jest ono zaś zależne od tego, jak zmieniają się stopy procentowe. Nie można jednoznacznie powiedzieć, które rozwiązanie będzie lepsze. Zależeć to będzie od sytuacji. Jeżeli stopy procentowe maja się obniżyć, to lepsze będzie oprocentowanie stałe, ale jeżeli stopy procentowe pójdą w górę, to więcej będzie można zarobić w przypadku oprocentowania zmiennego.