Lokata rentierska czy dynamiczna? Jakie są warunki i profity na różnych rodzajach lokat

Lokaty

Lokata polega na pożyczeniu bankowi przez klienta części pieniędzy, aby przez określony czas to bank mógł nimi dysponować. Przez ten czas naliczane są odsetki, więc po owym wymienionym w umowie terminie klient odzyskuje pieniądze wraz z odsetkami, czyli wynagrodzeniem od banku za pożyczenie mu środków.

Lokata krótkoterminowa i długoterminowa

To dwa podstawowe terminy dotyczące rodzaju lokat. Lokata krótkoterminowa nie może przekroczyć 12 miesięcy. Bardzo często taka lokata trwa kilka miesięcy lub nawet tylko kilka dni. Zaletą jest nie zamrażanie pieniędzy, do których klient ma dostęp bardzo szybko, ale wadą jest niskie oprocentowanie, a więc i niskie zyski.

Lokata długoterminowa, analogicznie, obejmuje dłuższy okres nawet do kilku lat. Inwestor nie może korzystać ze swoich pieniędzy, ponieważ zerwanie lokaty grozi utratą odsetek. Oprocentowanie jednak jest znacznie wyższe, więc i lokata jest bardziej opłacalna.

Lokata z dzienną kapitalizacją odsetek

Jedna z lokat różniących się pod względem kapitalizacji odsetek. Bank próbuje ominąć w ten sposób obowiązek płacenia podatku Belki. Jeśli zysk jest niższy niż 2,49 zł i odsetki wypłacane są codzienne, podatek nie jest naliczany lub jest naliczany, ale w efekcie zaokrągleń kwoty podatek wynosi 0zł.

Lokata progresywna

Kolejny rodzaj lokaty to lokata progresywna. Po określonym w umowie terminie np. miesiącu, klient może się wycofać bez utraty odsetek. Oprocentowanie lokaty jednak rośnie wraz z kolejnym okresem, więc im dłużej klient na lokacie zatrzyma, tym odsetki będą wyższe. Zaczyna się najczęściej od niskiego oprocentowania, ale jego wzrost jest przewidziany i z góry podany klientowi.

Lokata dynamiczna

Niezwykle podobna do progresywnej. W tym jednak przypadku środki można wypłacać w każdym momencie trwania lokaty, a nie po określonych okresach. Odsetki naliczane są od założenia lokaty do momentu jej zlikwidowania. Podobnie jednak jak w progresywnej oprocentowanie rośnie wraz z długością trwania lokaty.

Zobacz także:  Wady i zalety lokat bankowych

Lokata rentierska

Jest to rodzaj lokaty długoterminowej. Odsetki są kapitalizowane co miesiąc, ale nie są dodawane do ulokowanych środków, ale wypłacane klientowi.