Kredyt konsolidacyjny definicja i charakterystyka

Kredyty konsolidacyjne

Kredyty na polskim rynku stają się coraz bardziej popularne. Jednym z podstawowych rodzajów kredytów dostępnych na rynku finansowym oraz takim po który często sięgają kredytobiorcy zaraz po kredycie konsumpcyjnym, inwestycyjnym i hipotecznym jest kredyt konsolidacyjny.

Nie wszyscy jednak wiemy co tak naprawdę oznacza konsolidacja kredytów. A zatem najprościej rzecz ujmując jest to kredyt zaciągany w celu spłaty dwóch lub więcej dotychczasowych zobowiązań, a inaczej mówiąc połączenia tych kredytów w jeden. Słowo „konsolidacja” ma swoje źródło w łacińskim słowie consolidatio – czyli spojenie. Skonsolidowanie długu polega przede wszystkim na połączeniu wcześniej zaciągniętych kredytów gotówkowych lub pożyczek na konto, czy innych kredytów w jeden, przy jednoczesnej zmianie warunków kredytu. Konwersja czyli zmiana warunków umowy w przypadku kredytów konsolidacyjnych może polegać przede wszystkim na ujednoliceniu stopy procentowej, zmniejszeniu wysokości miesięcznej raty nowo zaciągniętego kredytu oraz wydłużeniu okresu spłaty.

Kto udziela kredytu konsolidacyjnego?

Kredytu konsolidacyjnego może być udzielany tylko i wyłącznie przez bank, natomiast treść umowy kredytowej jest ściśle regulowana przez prawo bankowe. Umowa taka musi zawsze zwierać oznaczony termin zwrotu kredytu, a także jego cenę wraz z odsetkami, opłatami dodatkowymi oraz prowizją. Szeroki wachlarz możliwości, a także reklamy różnych instytucji parabankowych powoduje, iż terminy kredyt i pożyczka konsolidacyjna często są ze sobą utożsamiane. Tymczasem jak się okazuje rzeczywiste różnice prawne są bardzo istotne. Umowy pożyczek podlegają przepisom kodeksu cywilnego. Umowa taka nie musi zawierać ceny ani też terminu zwrotu pożyczki. I tak naprawdę pożyczki może udzielić każdy, kto dysponuje wolnymi środkami. Kluczową przesłanką oraz cechą charakterystyczną konsolidacji długu jest ograniczenie kosztów jego obsługi. A zatem bardzo często korzystamy z tego rozwiązania w sytuacji kiedy po prostu mamy za duzo kredytów przestajemy sobie radzić z ich spłatą. Kredyt konsolidacyjny podobnie zresztą jak każdy inny kredyty może zostać udzielony tylko w sytuacji, kiedy kredytobiorca posiada odpowiednią zdolność kredytową oraz nie posiada negatywnego wpisów w Biurze Informacji Kredytowej. Dopiero w chwili kiedy bank przeanalizuje dogłębnie potencjalnego kredytobiorcę i sprawdzi te dwie kwestie będzie mógł przystąpić do podpisania umowy, a następnie uruchomienia kredytu.

Zobacz także:  Konsolidacja kredytów w praktyce.

Istotną cechą kredytu konsolidacyjnego jest oczywiście fakt, iż środki pieniężne nie są przelewane na nasz rachunek nie dostajemy ich do ręki i w żaden sposób nie możemy nimi dysponować. Są one wykorzystywane tylko i wyłącznie do spłaty dotychczasowych zadłużeń które zaciągnęliśmy w innych bankach czy firmach pożyczkowych. Po konsolidacji dotychczasowych kredytów jesteśmy zobowiązani już tylko wobec jednej instytucji w której zaciągnęliśmy kredyt konsolidacyjny – stanowi to najczęściej jedną z zalet kredytu konsolidacyjnego. W przypadku niektórych ofert proponowanych przez banki istnieje jednak możliwość uzyskania dodatkowych środków na nasze konto. Takie środki zazwyczaj możemy przeznaczyć na dowolny cel. Taka sytuacja ma ważny aspekt psychologiczny i pomaga wielu dłużnikom wydostać się ze spirali zadłużenia i dużych problemów finansowych. Nowe raty kredytu są rozłożone na okres dłuższy niż dotychczasowe zobowiązania, w związku z tym jej wysokość może być niższa, co również ułatwi nam spłatę zadłużenia. Wadą kredytu konsolidacyjnego jest niestety duża liczba różnych formalności jakie musimy dopełnić. Wymaga jest również duża dyscyplina w spłacie kredytu konsolidacyjnego.