Jak zwiększyć stopę zwrotu z lokaty bankowej?

Lokaty

Niektórzy klienci banków detalicznych bardzo rzadko analizują opłacalność lokat w dłuższym terminie. Nie znają takich pojęć, jak podatek od zysków kapitałowych czy odsetki. Lokata dalej kojarzy się z inwestycjami długoterminowymi, ale czy na pewno tak należy podchodzić do tego instrumentu? W artykule poznasz techniki powiększania stopy zwrotu z lokaty bankowej. Dzięki poradnikowi będziesz umiał optymalizować idealnie posiadane oszczędności i nie narazisz się na typowe błędy konsumentów instrumentów finansowych.

Prestiżowy klient traktowany zawsze lepiej na rynku lokat bankowych

Nowoczesne banki detaliczne różnicują swoich klientów na zamożnych oraz mniej zamożnych. Jeżeli znajdziesz się w tej pierwszej grupie masz szansę negocjowania stawek oprocentowania lokaty bankowej i to w całkiem solidnej wersji. Różnice między klientem zamożnym, a standardowym wynoszą od 0.5% do 1% stopy zwrotu. Do tego bogatsza klientela otrzymuje po kosztach spotkania z zaawansowanym, naprawdę wykwalifikowanym doradcą finansowym. Banki detaliczne obniżają już normy w kategorii bycia bogatym klientem. Wystarczy często sto tysięcy złotych, aby załapać się do tej prestiżowej grupy. Porównanie lokat bankowych zawsze wychodzi najlepiej, gdy dysponujesz większą gotówką. Warto zatem stać się lojalnym klientem określonego banku detalicznego, plasującego się w sektorze prestiżowych instytucji finansowych. Nie przejadaj zatem odsetek, ale ustal pułap, jaki zadowoli prestiżowy bank detaliczny i cały czas do niego zmierzaj. Tacy klienci nie dość, że mają wyższe oprocentowanie lokat to jednocześnie otrzymują korzystne warunki kredytowania, pomoc w zarządzaniu ogólnym portfelem inwestycyjnym.

Szeroka koncentracja majątku

A co, jeżeli nie masz stu tysięcy złotych lub większego kapitału? Przekonaj do pomysłu znajomych, rodzinę, przyjaciół, oczywiście ludzi w pełni zaufanych, pragnących też oszczędzać długoterminowo. Bank detaliczny nie musi wiedzieć, że kapitał pochodzi od kilku lub kilkunastu osób. I tak wszyscy otrzymają lepsze warunki, dzięki twojemu zaangażowaniu. Zakładanie lokaty bankowej i współpraca „społecznościowa” to ciekawe narzędzie, poprawiające ekstremalnie zysk z charakteryzowanego instrumentu oszczędnościowego.

Zobacz także:  Konto oszczędnościowe na moment lokata bankowa na poważnie

Bankowość elektroniczna z perspektywy lokat bankowych

Zakładanie lokaty bankowej jest znacznie szybsze, prostsze i bezpieczniejsze w formacie multimedialnym. Sektor bankowości elektronicznej rozwija się najbardziej dynamicznie, a to powoduje najczęściej znacznie lepsze warunki finansowe dla nowych klientów. Możesz rozdzielić kwotę oszczędności na kilka promocyjnych lokat. W ten sposób zmaksymalizujesz zyski w stosunkowo krótkim terminie. Nie ryzykuj jednak zakładania lokat bankowych w instytucjach parabankowych, których nie monitoruje, ani Komisja Nadzoru Finansowego, ani Narodowy Bank Centralny. Czytaj też dokładnie warunki każdej lokaty, aby przypadkiem nie nadziać się na dodatkowe, ukryte koszty.