Dlaczego tak chętnie korzystamy z lokat

Lokaty

Chociaż lokaty bankowe nie dają już takich zysków jak jeszcze dwa, czy trzy lata temu to, jednak nadal pozostają one najpopularniejszą wśród Polaków formą inwestowania wolnych środków. Dzieje się tak, głównie z powodu bezpieczeństwa inwestycji, jakie dają lokaty oraz ich prostota niewymagająca od ich użytkownika fachowej wiedzy. Niemniej jednak część osób wiedziona wyższym zyskiem decyduje się na dużo bardziej ryzykowane inwestycje w fundusze inwestycyjne lub obligacje Skarbu Państwa. Niemniej jednak odsetek bojących się ryzyka użytkowników lokat nadal pozostaje bardzo wysoki. Jak pokazują dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski, większość Polaków lokuje swoje oszczędności na lokatach krótkoterminowych, z 1,7 bln złotych oszczędności ulokowanych w 2016 roku, aż 62% trafiło na lokaty w polskich bankach.

Polacy równie chętnie wybierają lokaty o krótkich terminach zapadalności, jak i konta oszczędnościowe. Konta oszczędnościowe są domeną tych z nas, którzy chcą oszczędzać, a jednocześnie nie chcą zamrażać swoich środków, choćby z powodu dzisiejszej sytuacji na rynku finansowym i gospodarczej. Trzeba podkreślić, że w każdym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest dywersyfikacja, a zatem chcąc oszczędzać bez ryzyka, a jednocześnie mieć dostęp do środków najlepiej jest rozbić inwestycję, umieszczając cześć środków na lokacie, a część na koncie oszczędnościowym.

Chcąc wybrać najlepszy sposób oszczędzania i lokowania środków warto dokładnie przyjrzeć się ofertom produktów oszczędnościowych dostępnych aktualnie na polskim rynku. W tym celu możemy skorzystać z szeroko dostępnych w sieci, aktualnych

rankingów lokat bankowych. Ich twórcy najczęściej tworzą je w oparciu o wysokość oprocentowania, które przekłada się oczywiście na przyszły zysk. Wielu z was zapyta zapewne, czy korzystanie z tych rankingów jest najlepszą drogą znalezienia dobrej lokaty. Jest dobrą drogą, ale nie powinna być jedyną, można się nimi posłużyć, by zyskać ogólną wiedzę, którą jednak trzeba zweryfikować u źródła. Należy bezwzględnie skontaktować się z bankiem i dopytać o detale oferty, ewentualne promocje, dodatkowe koszty, jakie należałoby ewentualnie ponieść. Kontakt z bankiem jest niezmiernie ważny i dopiero po uzyskaniu szczegółowych informacji możemy wrócić do wspomnianego rankingu, by za jego pomocą złożyć przez internet wniosek o otwarcie lokaty. Plusem takich rankingów jest właśnie możliwość komfortowego otwarcia dowolnej lokaty bez konieczności wychodzenia z domu.

Zobacz także:  Konto oszczędnościowe na moment lokata bankowa na poważnie