Seite: >

Decydując się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego zdarzają się sytuacje że bank ze względu na naszą niską zdolność kredytową odmówi nam udzielenia kredytu. Jak się jednak okazuje jest wyjście z tej sytuacji. Najprostszym sposobem jest znalezienie współkredytobiorcy. Niestety powinien on wedzieć o tym, że zaciągając taki kredyt jego zdolność będzie również zdecydowanie mniejsza i jeżeli będzie chciał w przyszłości zaciągnąć swój kredyt może okazać się to niemożliwe. Osoba, które zdecyduje się nas wspomóc, będzie objęta takimi samymi obowiązkami jak my. Oznacza to, że będzie ona współodpowiedzialna za spłatę zobowiązania zaciągniętego w banku. Jeśli do banku w wyznaczonym terminie nie wpłynie rata, bank będzie windykować nie tylko nas, ale również naszego współkredytobiorcę.

A zatem jak się okazuje współkredytobiorca przyda się zwłaszcza osobom młodym, które rozpoczynają zawodową karierę i których zarobki nie są jeszcze zbyt wysokie, przez co nie mają szans na dobry kredyt w banku. Biorąc kredyt wspólnie, mamy spore szansę na podwyższenie zdolności kredytowej i zdecydowanie lepsze warunki kredytowe .

Kredyt gotówkowy - czy żyrant i współkredytobiorca to to samo?

Żyrant, nazywany jest również poręczycielem, podpisując razem z nami umowę kredytową zgadza się na spłatę całości lub części naszego zobowiązania finansowego kiedy główny kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić swojego zadłużenia wobec banku czy innej instytucji finansowej. Jeśli w przyszłości okaże się że jako pożyczkobiorca lub kredytobiorca, nie mamy możliwości spłaty kredytu gotówkowego, kredytodawca czyli bank na pewno zażąda spłaty tego kredytu od poręczyciela czy też żyranta.

Jakie prawa ma poręczyciel?

Jeżeli już znajdziemy poręczyciela zaciąganego przez nas kredytu musimy mieć świadomość, że poręczyciel ma wgląd do dotychczasowej spłaty zadłużenia. Może zażądać od kredytodawcy czyli od banku informacji na temat aktualnego stanu spłaty. Ostanie on z pewnością również poinformowany przez bank o problemach z płatnościami kredytobiorcy o ile takie wystąpią .

Różnica między współkredytobiorcą a żyrantem jak się okazuje jest dość wyraźna. Żyrant nie jest zobowiązany do wspólnej spłaty zobowiązania z kredytobiorcą. Poręcza on jedynie, że w przypadku niezdolności do spłaty kredytu gotówkowego przez kredytobiorcę, to on będzie spłacał pozostałe zadłużenie. W przypadku współkredytobiorcy kredyt dzielony jest na dwie osoby, i zarówno kredytobiorca jak i współkredytobiorca muszą regularnie spłacać zaciągnięte zobowiązanie.

lokatowy-klub.pl