Seite: >

Zarządzanie akcją kredytową do domena banków centralnych na świecie. Regulowanie popytu i podaży pieniądza prowadzi do zmiany pewnych procesów gospodarczych, co przekłada się bezpośrednio na sytuację budżetów domowych w kraju. Jak wygląda współcześnie akcja kredytowa, czym się charakteryzuje i czy wywołuje kryzysy ekonomiczne w przestrzeni międzynarodowej?

Odgórne normy wprowadzania akcji kredytowej

Polityka monetarna prowadzi do ograniczenia skutków inflacyjnych. Przy bardzo niskiej inflacji bardzo niskie, a nawet zerowe stopy procentowe to praktycznie standard w światowych gospodarkach. Od kilku lat w Polsce obowiązuje standard niskich stóp procentowych. To czas, gdzie większość wskaźników makroekonomicznych ulega poprawie. Przy niskich stopach procentowych krótkoterminowe kredyty nie nadwyrężają budżetu gospodarstwa domowego. Dochodzi do tego presja na wydawanie, a nie na oszczędzanie. Niskie stopy procentowe to bardzo słabe warunki założenia lokaty bankowej. Im więcej pieniądza w gospodarce, tym większa presja na wywołanie inflacji. Obecnie w kraju obowiązuje program socjalny 500 +, dochodzi do tego wzmożona akcja kredytowa przez niskie stopy procentowe i uregulowanie rynku pożyczek krótkoterminowych. To duże obciążenie inflacyjne i na pewno w niedługim czasie bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski zdecyduje o podniesieniu stóp procentowych. To doprowadzi do ograniczenia akcji kredytowej, a także do zwiększenia skali oszczędności w gospodarstwach domowych. Ograniczenie inflacji poprzez zarządzanie stopami procentowymi to jedno z najważniejszych zadań Narodowego Banku Polskiego. Bez takich regulacji dochodzi do ryzyka pobudzenia nadmiernych procesów inflacyjnych, co prowadzi ostatecznie do zubożenia całego społeczeństwa. Manipulowanie stopami procentowymi odbija się zdecydowanie na rynku kapitałowym. Kredytowanie potrzeb przy bardzo wysokich stopach procentowych jest niezwykle mało opłacalne.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Akcja kredytowa i wprowadzanie standardów oceny ryzyka kredytobiorcy do prawa bankowego, a także do innych ustaw związanych z rynkiem pożyczkowym to szansa na ochronę społeczeństwa przed różnymi czynnikami ryzyka. W Polsce banki komercyjne zarządzają wyłącznie depozytami klientów oraz kredytami. Nie prowadzą natomiast mocno ryzykownej działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach w porównaniu do banków inwestycyjnych na zachodzie. Spekulacja w bankach nie jest wskazana, ponieważ to zagrożenie dla depozytów całego społeczeństwa.

lokatowy-klub.pl